+ 84.(24)3 878 3838
11C Cát Linh, Quận Đống Đa
Mon. - Sat. 10:00 am - 20:00 pm
HomeFields of operation

Nhập khẩu và phân phối hoa quả

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu V-STARS là Công ty hoạt động đa ngành, tập trung phát triển thị trường xuất nhập khẩu, thị trường hàng hóa dịch vụ theo mô hình một doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ phát triển. V-STARS và các Công ty thành viên tập hợp một số chuyên gia có tên tuổi về XNK, phân phối trong và ngoài nước, chế biến nông sản, logistic, xúc tiến thương mại.

Vstar
Vstar

Nhập khẩu và phân phối các mặt hàng Úc

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu V-STARS là Công ty hoạt động đa ngành, tập trung phát triển thị trường xuất nhập khẩu, thị trường hàng hóa dịch vụ theo mô hình một doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ phát triển. V-STARS và các Công ty thành viên tập hợp một số chuyên gia có tên tuổi về XNK, phân phối trong và ngoài nước, chế biến nông sản, logistic, xúc tiến thương mại.

Xuất khẩu nông sản

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu V-STARS là Công ty hoạt động đa ngành, tập trung phát triển thị trường xuất nhập khẩu, thị trường hàng hóa dịch vụ theo mô hình một doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ phát triển. V-STARS và các Công ty thành viên tập hợp một số chuyên gia có tên tuổi về XNK, phân phối trong và ngoài nước, chế biến nông sản, logistic, xúc tiến thương mại.

Vstar
Vstar

Xuất khẩu gốm và thủ công mỹ nghệ

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu V-STARS là Công ty hoạt động đa ngành, tập trung phát triển thị trường xuất nhập khẩu, thị trường hàng hóa dịch vụ theo mô hình một doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ phát triển. V-STARS và các Công ty thành viên tập hợp một số chuyên gia có tên tuổi về XNK, phân phối trong và ngoài nước, chế biến nông sản, logistic, xúc tiến thương mại.