+ 84.(24)3 878 3838
Hancom Building, 256 Vo Chi Cong, Tay Ho, Hanoi
HomeVINEDSTAR

Giới thiệu

Thư ngỏ ban lãnh đạo V-Star

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu V-STARS là Công ty hoạt động đa ngành, tập trung phát triển thị trường xuất nhập khẩu, thị trường hàng hóa dịch vụ theo mô hình một doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ phát triển. V-STARS và các Công ty thành viên tập hợp một số chuyên gia có tên tuổi về XNK, phân phối trong và ngoài nước, chế biến nông sản, logistic, xúc tiến thương mại.

Vstars
Vstars
V – Stars is a professional export and import company in Vietnam and has representative offices in Australia (VINEDSTAR AUS PTY LTD)
V-Stars is now focusing on exporting agricultural and handicraft products, food and fruits importing and distributing.
Xem địa chỉ